Chữa bệnh suy tim

  • Chữa bệnh suy tim

    Suy tim là tình trạng bệnh lý trong đó lượng máu mà tim bơm ra trong một phút không đủ để đáp ứng với nhu cầu oxi của cơ thể trong chế độ sinh hoạt hàng ngày. Điều này đã gây ảnh...