Biểu hiện đột quỵ

  • Biểu hiện đột quỵ

    Đột quỵ xảy ra rất nhanh và đòi hỏi điều trị ngay lập tức, nên đột quỵ còn được gọi là cơn tấn công não. Các biểu hiện đột quỵ xuất hiện chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn (ít hơn...