Nhịp tim

  • Tìm hiểu về bệnh tim đập nhanh

    Bệnh tim đập nhanh hồi hộp xảy ra khi cơ thể có những cảm xúc mạnh, đột ngột hoặc do tác dụng của các chất kích thích hay bệnh tật. Bệnh tim đập nhanh không gây nguy hiểm, tuy nhiên cũng có...

    419 26/03/2015