nhịp tim nhanh

  • Thực phẩm làm tăng nhịp tim

    Nhịp tim có thể bị ảnh hưởng bởi trạng thái cảm xúc, hoạt động thể chất và các loại thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Nhiều người có thể cảm thấy trái tim bắt đầu đập nhanh hơn sau...

    764 05/05/2015